Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Số hiệu 11/2020/TT-BCT Ngày văn bản 16/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/08/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu