Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
Số hiệu 21/2019/TT-BCT Ngày văn bản 08/11/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 23/12/2019
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc