Quy định mới trong xuất khẩu lương thực, thực phẩm vào thị trường Pakistan (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Quy định mới trong xuất khẩu lương thực, thực phẩm vào thị trường Pakistan (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 1164/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 12/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Quy định mới trong xuất khẩu lương thực, thực phẩm vào thị trường Pakistan (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Quy định mới trong xuất khẩu lương thực, thực phẩm vào thị trường Pakistan (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)