Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Số hiệu 90/2020/TT-BTC Ngày văn bản 11/11/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 26/12/2020
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính trong lĩnh vực Hải quan