Phối hợp thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Phối hợp thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Số hiệu 3593/BYT-TB-CT Ngày văn bản 23/06/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
Phối hợp thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Phối hợp thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế