Phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 431/QĐ-TTg Ngày văn bản 27/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
Phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu