Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 )

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 26/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7471/TCHQ-TXNK

V/v Phân tích phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2

(đ/c: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6427/DL2-XNK ngày 14/10/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 về kết quả phân tích phân loại của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ml. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 18/8/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5471/TCHQ- TXNK về việc phân loại hàng hóa, trong đó xác định: Mặt hàng có tên khai báo là “Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ML. Hộp 1 chai” có kết quả phân tích tại Thông báo số 471/TB-KĐ3 ngày 01/4/2020 của Chi cục kiểm định Hải quan 3 là: “Chế phẩm dùng cho da, chứa thành phần gồm hỗn hợp giycerid đã bão hòa oxy cao của các acid béo như linoleic, oleic, stearic, palmitic; hương hoa hồi;...dạng lỏng trong, đóng gói lọ có đầu phun dung tích 20ml/hộp. Chỉ định (theo toa); Phòng ngừa và điều trị da khô và mất nước, da yếu mỏng manh do điều kiện ẩm ướt và dinh dưỡng kém (ví dụ: vùng da xung quanh vết loét, khô và có vảy của bệnh loét tĩnh mạch); phòng ngừa và điều trị cho vùng da bị ban đỏ do tì đè, cọ sát, lực ép hoặc bị cắt; phòng ngừa loét do tì đè”, phù hợp phân loại vào nhóm 33.04, phân nhóm " - Loại khác”, phân nhóm 3304.99 "-  - - Loại khác”, mã số 3304.99.90 “- - - Loại khác”. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 4486/TB-TCHQ ngày 03/07/2020 là đúng quy định của pháp luật.

Mặt hàng theo Kết quả phân tích chứa các thành phần chi tiết nêu trên có công dụng Phòng ngừa và điều trị da khô và mất nước, da yếu mỏng manh do điểu kiện ẩm ướt và dinh dưỡng kém (ví dụ: vùng da xung quanh vết loét, khô và có vảy của bệnh loét tĩnh mạch); phòng ngừa và điều trị cho vùng da bị ban đỏ do tì đè, cọ sát, lực ép hoặc bị cắt; phòng ngừa loét do tì đè. Mặt hàng không phải là thuốc. Do vậy, mặt hàng không phù hợp phân loại vào chương 30, nhóm 30.04

Theo nội dung giải trình của Công ty tại công văn số 6427/DL2-XNK và các tài liệu kèm theo thì không có thêm thông tin mới liên quan đến bản chất hàng hóa nên không có cơ sở đế xem xét lại mã số đối với mặt hàng đã được ban hành thông báo kết quả phân loại số 4486/TB-TCHQ ngày 03/7/2020 nêu trên.

2. Căn cứ Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý.

Do đó, để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa theo Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Danh mục quản lý của Bộ chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trao đổi cụ thể với Bộ Y tế để có sửa đổi phù hợp.

3. Liên quan đến việc Công ty yêu cầu phân tích phân loại hàng hóa, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 )
Số hiệu 7471/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 )
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 )