Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 15/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6050/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An

(tầng 33, tòa nhà Ellipse Tower, số 110 đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2020-0106/CV-CC ngày 05/6/2020, số 04/2020/CV-THÀNH AN ngày 11/6/2020 và số 05/2020/CV- THÀNH AN ngày 06/8/2020 của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An về việc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical Boisson HP HC Lactée Boisson Saveur Chocolat” và "Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical Boisson HP HC Edulcorée Boisson Saveur Vanille”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiếm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới, Danh mục thuế quan hài hoà ASEAN; tham khảo Chú giải chi tiết HS, Chú giải bổ sung (SEN), Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

Thực phẩm dinh dưỡng y học hay còn gọi là sản phẩm dinh dưỡng y tế là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt, tiêu chí như sau:

(1) là thực phẩm dùng bằng đường miệng hoặc bằng ống (ống xông dạ dày)

(2) nhãn gốc sản phẩm hoặc nhãn trong hồ sơ công bố sản phẩm có ghi các cụm từ sau: “Thực phẩm dinh dưỡng y học” và “Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế”.

(3) tiêu chí “Sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế” được xác định thông qua giấy xác nhận của Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) cho sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng y học hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm dinh dưỡng y học của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đối với hai sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An nhập khẩu:

Sản phẩm Delical Boisson HP HC Edulcorée Boisson Saveur Vanille có thành phần theo bản công bố sản phẩm và bản xác nhận thành phần của nhà sản xuất gồm: nước, maltodextrin, protein sữa (10,65%), dầu thực vật, chất xơ (tinh bột ngô), khoáng chất, vitamin, hương, chất nhũ hóa, màu E160a, chất tạo ngọt, chất chống ôxi hóa, dạng lỏng, đóng gói 200ml/chai, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác định sản phẩm có thành phần nêu trên, trường hợp có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm dinh dưỡng y học của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đáp ứng các tiêu chí là thực phẩm dinh dưỡng y học như hướng dẫn trên thì thuộc nhóm 21.06, mã số 2106.90.96.

Sản phẩm Delical Boisson HP HC Lactée Boisson Saveur Chocolat có thành phần theo bản công bố sản phẩm và bản xác nhận thành phần của nhà sản xuất gồm: nước, sữa gầy (35%), maltodextrin, protein sữa (8,8%), kem sữa (8,5%), đường, bột ca cao (1,65%), khoáng chất, vitamin, chất làm dày, chất nhũ hóa, dạng lỏng, đóng gói 200ml/chai, có quy trình sản xuất được chế biến từ sữa, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác định sản phẩm có thành phần nêu trên, trường hợp có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm dinh dưỡng y học của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đáp ứng các tiêu chí là thực phẩm dinh dưỡng y học như hướng dẫn trên thì thuộc nhóm 19.01, mã số 1901.90.32.

Trường hợp các sản phẩm được xác định có thành phần như trên, không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm dinh dưỡng y học của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc các sản phẩm được xác định không có thành phần như trên thì căn cứ đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa đối chiếu các quy định về phân loại hàng hóa để xác định mã số phù hợp theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dược phâm Thành An và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ tỉnh, thành phố;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An)
Số hiệu 6050/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 15/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An)
Phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Thành An)