Phân loại hàng hóa mặt hàng dịch truyền Infulgan (Công ty CP nhập khẩu Y tế Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 15/06/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3858/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng dịch truyền Infulgan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP nhập khẩu Y tế Việt Nam

(Đ/c: 138 Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 432/VIME ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam đề nghị xác định mã số mặt hàng "Dịch truyền Infulgan (chứa Paracetamol 10mg/ml)". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng "Dịch truyền Infulgan (chứa Paracetamol 10mg/ml)":

Do hồ sơ của công ty chưa đủ thông tin về công dụng của sản phẩm hay giấy phép lưu hành thuốc do Bộ Y tế cấp nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác mã số cho mặt hàng nêu trên.

Trường hợp nếu mặt hàng được xác định là thuốc giảm đau, hạ sốt thì thuộc nhóm 30.04 "Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ", phân nhóm 3004.90 " - Loại khác:",  phân nhóm " - - Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và các loại dược phẩm khác dùng để điều trị ho hoặc cảm lạnh, có hoặc không chứa chất kháng histamin", mã số 3004.90.59 " - - - Loại khác".

2. Đối với các thông tin khác do Công ty nêu, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ kiểm tra, rà soát, chỉ đạo thực hiện thống nhất để tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Phân loại hàng hóa mặt hàng dịch truyền Infulgan (Công ty CP nhập khẩu Y tế Việt Nam)
Số hiệu 3858/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/06/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng dịch truyền Infulgan (Công ty CP nhập khẩu Y tế Việt Nam)
Phân loại hàng hóa mặt hàng dịch truyền Infulgan (Công ty CP nhập khẩu Y tế Việt Nam)