Nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH kỹ thuật điện tử chính xác Wei - Mo)
Nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH kỹ thuật điện tử chính xác Wei - Mo)
Số hiệu 2710/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 06/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH kỹ thuật điện tử chính xác Wei - Mo)
Nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Cty TNHH kỹ thuật điện tử chính xác Wei - Mo)