Ngăn chặn hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhập vào Việt Nam (Cty CP XNK Máy Công trình Nagoya Việt Nam)
Ngăn chặn hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhập vào Việt Nam (Cty CP XNK Máy Công trình Nagoya Việt Nam)
Số hiệu 1517/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 31/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Ngăn chặn hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhập vào Việt Nam (Cty CP XNK Máy Công trình Nagoya Việt Nam)
Ngăn chặn hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhập vào Việt Nam (Cty CP XNK Máy Công trình Nagoya Việt Nam)