Miễn thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Polymeric Products V&H Việt Nam)
Miễn thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Polymeric Products V&H Việt Nam)
Số hiệu 2128/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 29/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Miễn thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Polymeric Products V&H Việt Nam)
Miễn thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Polymeric Products V&H Việt Nam)