Mã HS máy giặt công nghiệp (Công ty TNHH May Texhong Thái Bình)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 20/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7586/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS máy giặt công nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH May Texhong Thái Bình

(Lô A1+A2+A3+A4+A5+A9+A11, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 93/CV-HD ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH May Texhong Thái Bình về việc hỏi đáp mã HS của mặt hàng máy giặt công nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an tbàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở thông tin dó Công ty cung cấp tại công văn số 40/CV-XNK- HĐ ngày 25/9/2017, 93/CV-HD ngày 30/10/2017, và tài liệu kỹ thuật mặt hàng Tonello G1 420 L;

Mặt hàng máy giặt Tonello G1 420 L là máy giặt công nghiệp dùng trong dây chuyền sản xuất giặt, nhuộm quần áo bò (bao gồm cả giặt bằng khí OZON và giặt ướt). Máy có thể giặt, nhuộm các loại vải tencel, linen, viscose, cotton, polyesters, v.v., có thể giặt đá/giặt enzyme (Stone-washed/enzyme treatment) để tạo vẻ ngoài cũ/mòn cho quần bò mới. Thông số kỹ thuật chính: điện áp 400V 50Hz 17kw; kích thước máy: 2200x2200x1820mm; lồng giặt ngang bằng thép không rỉ có gờ tạo sóng, kích thước 1820x1500mm; công suất giặt 420kg/mẻ; truyền động bằng hệ thống pulley và đai truyền. Máy được thiết kế lắp đặt với phần nền móng để gắn cố định xuống sàn bê tông.

Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 84.51 "Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng đế giặt, làm sạch, vắt, sẩy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải để hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt", mã số 8451.40.00 " - Máy giặt, tay trắng hoặc nhuộm"

Đối với các mặt hàng máy giặt công nghiệp khác (Tonello G1 170L1, Tongxin XR-600, Tongxin XH-600) không có tài liệu kỹ thuật kèm theo, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở đề xác định mã số cho các mặt hàng này. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng đế xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai đế được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH May Texhong Thái Bình biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Mã HS máy giặt công nghiệp (Công ty TNHH May Texhong Thái Bình)
Số hiệu 7586/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã HS máy giặt công nghiệp (Công ty TNHH May Texhong Thái Bình)
Mã HS máy giặt công nghiệp (Công ty TNHH May Texhong Thái Bình)