Luật thống kê
Luật thống kê
Số hiệu 89/2015/QH13 Ngày văn bản 23/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật thống kê
Luật thống kê