Luật thi hành án hình sự
Luật thi hành án hình sự
Số hiệu 41/2019/QH14 Ngày văn bản 14/06/2019
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2020
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật thi hành án hình sự
Luật thi hành án hình sự