Luật phí và lệ phí
Luật phí và lệ phí
Số hiệu 97/2015/QH13 Ngày văn bản 25/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật phí và lệ phí
Luật phí và lệ phí