Luật kế toán
Luật kế toán
Số hiệu 88/2015/QH13 Ngày văn bản 20/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật kế toán
Luật kế toán