Luật đấu thầu 43/2013/QH13
Luật đấu thầu 43/2013/QH13
Số hiệu 43/2013/QH13 Ngày văn bản 26/11/2013
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2014
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật đấu thầu 43/2013/QH13
Luật đấu thầu 43/2013/QH13