Luật dân sự
Luật dân sự
Số hiệu 91/2015/QH13 Ngày văn bản 24/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật dân sự
Luật dân sự