Luật an toàn thông tin mạng
Luật an toàn thông tin mạng
Số hiệu 86/2015/QH13 Ngày văn bản 19/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật an toàn thông tin mạng
Luật an toàn thông tin mạng