Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 14650/BTC-TCHQ Ngày văn bản 30/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)