Kết quả xác minh C/O (Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower)
Kết quả xác minh C/O (Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower)
Số hiệu 1155/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 11/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Kết quả xác minh C/O (Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower)
Kết quả xác minh C/O (Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower)