Hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Số hiệu 64/2020/NĐ-CP Ngày văn bản 10/06/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 30/07/2020
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul