Hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách (HQ các tỉnh, thành phố)
Hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 8517/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách (HQ các tỉnh, thành phố)
Hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách (HQ các tỉnh, thành phố)