Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Số hiệu 09/TCLN-KL Ngày văn bản 05/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP