Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Số hiệu 27/2017/TT-BNNPTNT Ngày văn bản 25/11/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 15/02/2018
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu