Hoàn thuế GTGT và thuế hàng NK bán cho DN khác SX hàng XK
Hoàn thuế GTGT và thuế hàng NK bán cho DN khác SX hàng XK
Số hiệu 1722/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 02/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế GTGT và thuế hàng NK bán cho DN khác SX hàng XK
Hoàn thuế GTGT và thuế hàng NK bán cho DN khác SX hàng XK