Hoàn số tiền thuế nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu đem đi gia công (Cty TNHH Pou Sung Việt Nam)
Hoàn số tiền thuế nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu đem đi gia công (Cty TNHH Pou Sung Việt Nam)
Số hiệu 491/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 23/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hoàn số tiền thuế nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu đem đi gia công (Cty TNHH Pou Sung Việt Nam)
Hoàn số tiền thuế nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu đem đi gia công (Cty TNHH Pou Sung Việt Nam)