Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Số hiệu 12048/QLD-ĐK Ngày văn bản 11/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký