Điều chỉnh danh mục miễn thuế của Công ty Great Veca VN
Điều chỉnh danh mục miễn thuế của Công ty Great Veca VN
Số hiệu 1705/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 01/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Điều chỉnh danh mục miễn thuế của Công ty Great Veca VN
Điều chỉnh danh mục miễn thuế của Công ty Great Veca VN