Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (cty TNHH INZI Vina)
Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (cty TNHH INZI Vina)
Số hiệu 1855/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 25/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (cty TNHH INZI Vina)
Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (cty TNHH INZI Vina)