Đăng ký danh mục miễn thuế của Công ty Dong Yang Vina Speacial Metal
Đăng ký danh mục miễn thuế của Công ty Dong Yang Vina Speacial Metal
Số hiệu 1319/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 19/06/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Đăng ký danh mục miễn thuế của Công ty Dong Yang Vina Speacial Metal
Đăng ký danh mục miễn thuế của Công ty Dong Yang Vina Speacial Metal