Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Cty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh)
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Cty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh)
Số hiệu 273/QĐ-HQĐNa Ngày văn bản 13/05/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Cty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh)
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Cty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh)