Công nhận doanh nghiệp ưu tiên (Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH)
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên (Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH)
Số hiệu 2023/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 20/07/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên (Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH)
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên (Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH)