Công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Số hiệu 1161/HQĐNa-VP Ngày văn bản 11/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính