Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Số hiệu 710/QĐ-BTC Ngày văn bản 08/05/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính