Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ
Số hiệu 3810/QĐ-BKHCN Ngày văn bản 18/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Ngày hết hiệu lực
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ