Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công (Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM; Cty TNHH Ian Precision Việt Nam)
Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công (Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM; Cty TNHH Ian Precision Việt Nam)
Số hiệu 1417/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công (Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM; Cty TNHH Ian Precision Việt Nam)
Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công (Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM; Cty TNHH Ian Precision Việt Nam)