Bộ luật tố tụng hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự
Số hiệu 101/2015/QH13 Ngày văn bản 27/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2016
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Bộ luật tố tụng hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự