Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự
Số hiệu 100/2015/QH13 Ngày văn bản 27/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2016
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự