Ban hành quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC
Ban hành quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC
Số hiệu 2659/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 14/09/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Ban hành quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC
Ban hành quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC