Ban hành Danh muc các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ban hành Danh muc các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Số hiệu 1182/QĐ-BCT Ngày văn bản 06/04/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 06/04/2021
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Ban hành Danh muc các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ban hành Danh muc các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương