Văn bản hết hiệu lực
Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số hiệu 24/2017/TT-BNNPTNT Ngày văn bản 15/11/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/01/2018
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực 01/02/2019
Theo 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn