Áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Biểu thuế XK, NK năm 2018
Áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Biểu thuế XK, NK năm 2018
Số hiệu 2790/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 27/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Biểu thuế XK, NK năm 2018
Áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Biểu thuế XK, NK năm 2018