V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dung (Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội)
V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dung (Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội)
Số hiệu 983/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 26/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dung (Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội)
V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dung (Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội)