Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Số hiệu 911/QĐ-BTC Ngày văn bản 31/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính