Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu NĐ 67/2011/NĐ-CP Ngày văn bản 08/08/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường