V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông (HQ Long An)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h20 ngày 14/05/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2472/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 571/HQLA-NV ngày 1/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn xử lý thuế bảo vệ môi trường đối với phế liệu, phế phẩm của mặt hàng túi ni lông nhập khẩu phục vụ gia công sản xuất xuất khẩu; sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế  - BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế Bảo vệ môi trường thì: "Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường"

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường thì:

"b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói; c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp từ người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói" thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 thì: "hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu."

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu túi ni lông để làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa hoặc nhập khẩu túi ni lông để gia công (sau đó trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu) nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết đó.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông (HQ Long An)
Số hiệu 2472/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/05/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông (HQ Long An)
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông (HQ Long An)