Thông tư quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thông tư quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Số hiệu 23/2015/TT-BKHCN Ngày văn bản 13/11/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Ngày hết hiệu lực
Thông tư quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thông tư quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng