Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ Polyester có xuất xứ từ Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, CÔng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a
Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ Polyester có xuất xứ từ Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, CÔng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a
Số hiệu 2080/QĐ-BCT Ngày văn bản 31/08/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 03/09/2021
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ Polyester có xuất xứ từ Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, CÔng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a
Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ Polyester có xuất xứ từ Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, CÔng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a